Αθήνα | Χαλάνδρι

Απόστημα Μαστού

Απόστημα μαστού είναι η συλλογή πύου εντός του μαζικού αδένα. Το συνηθέστερο μικρόβιο που δημιουργεί φλεγμονή μαστού είναι ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος.

Μαστολογία

Η έλλειψη άμεσης αντιμετώπισης της οξείας μαστίτιδας δύναται να σχηματίσει αποστηματική κοιλότητα και συρίγγιο (παθολογική επικοινωνία μεταξύ μαστού και δέρματος).

Θεραπεία Αποστήματος Μαστού

Η θεραπεία περιλαμβάνει αναρρόφηση με βελόνα, διάνοιξη για καθαρισμό της περιοχής κι απομάκρυνση των βακτηρίων. Επιπλέον πραγματοποιείται καλλιέργεια αεροβίων, αναεροβίων εξιδρωμάτων και τεστ ευαισθησίας (αντιβιόγραμμα) για τη χορήγηση κατάλληλης αντιβίωσης. Μερικές φορές, αναλόγως την έκταση της μόλυνσης, χρειάζονται επανειλημμένες παροχετεύσεις και συχνές αλλαγές για την πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων.

Σχετικά Θέματα
Υπογονιμότητα

Υπογονιμότητα

Ένα σημαντικό μέρος της φροντίδας για τη γονιμότητα είναι ο εντοπισμός της υπογονιμότητας...

Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF)

Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος θεραπείας της γονιμότητας...

Μικρογονιμοποίηση (ICSI)

Μικρογονιμοποίηση ICSI

Η μικρογονιμοποίηση, ICSI ή ενδοκυτταροπλασμική έγχυση σπέρματος...