Χειρουργική Μαστού

Η χειρουργική μαστού αποσκοπεί στην εκτομή όγκου καλοήθους πάθησης ή καρκίνου μαστού με ασφαλή και συντηρητική επιλογή τραυματικών τεχνικών. Αποτελείται από την ογκοπλαστική και τη μαστεκτομή.

Μαστολογία

Διαφορές μεταξύ Ογκοπλαστικής και Μαστεκτομής:

Ογκοπλαστική

Ογκοπλαστική ορίζεται ως η αφαίρεση του καρκίνου με υγιή όρια διατηρώντας ταυτόχρονα ένα όμορφο αισθητικό αποτέλεσμα. Κατά τη διάρκεια της εγχείρισης αναδιαμορφώνεται το τελικό σχήμα χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές μειωτικής μαστών. Διαφορετικά, θα δημιουργηθεί έντονη δυσμορφία στο σημείο εκτομής του όγκου. Επιπλέον είναι πιθανό να συνδυαστεί με χειρουργική επέμβαση του μη πάσχοντος μαστού για την επίτευξη της συμμετρίας.

Μαστεκτομή

Μαστεκτομή ονομάζεται η αφαίρεση του μαστού από το θωρακικό τοίχωμα. Το ογκολογικό της όφελος δεν υπερτερεί έναντι της ογκοπλαστικής, εκτός ορισμένων περιπτώσεων. Δηλάδή προτείνεται υπό συγκεκριμένες ενδείξεις, όπως το μέγεθος, η πολυκεντρικότητα, ο φλεγμονώδης καρκίνος μαστού, η κληρονομικότητα. Υπάρχουν τρία είδη μαστεκτομής, τα οποία χρησιμοποιούνται ανά ασθενή:

Σχετικά Θέματα
Υπογονιμότητα

Υπογονιμότητα

Ένα σημαντικό μέρος της φροντίδας για τη γονιμότητα είναι ο εντοπισμός της υπογονιμότητας...

Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF)

Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος θεραπείας της γονιμότητας...

Μικρογονιμοποίηση (ICSI)

Μικρογονιμοποίηση ICSI

Η μικρογονιμοποίηση, ICSI ή ενδοκυτταροπλασμική έγχυση σπέρματος...