Αθήνα | Χαλάνδρι

Ινοαδένωμα Μαστού

Ινοαδένωμα ονομάζεται το συχνότερο καλόηθες μόρφωμα μαστού. Δημιουργείται λόγω υπερπλασίας αδενικών στοιχείων του μαζικού αδένα. Πρόκειται δηλαδή για πάχυνση κι όχι πολλαπλασιασμό των κυττάρων, συνεπώς δεν αυξάνεται ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου μαστού.

Μαστολογία

Τα ινοαδενώματα εντοπίζονται συνήθως ως ψηλαφητά, ευκίνητα μορφώματα στις νεαρές κυρίως ηλικίες. Εφόσον κριθεί απαραίτητο διενεργείται βιοψία για την επιβεβαίωση της φύσης τους.

Θεραπεία Ινοαδενώματος Μαστού

Ο τρόπος διαχείρισής τους ποικίλλει ανάλογα τις διαστάσεις και την ηλικία των ασθενών. Τα ινοαδενώματα άνω των 2cm αφαιρούνται χειρουργικά ιδιαίτερα πριν την εγκυμοσύνη, καθώς είναι ενδεχόμενο να αυξηθούν σε μέγεθος με την άνοδο των επιπέδων των ορμονών.

Σχετικά Θέματα
Υπογονιμότητα

Υπογονιμότητα

Ένα σημαντικό μέρος της φροντίδας για τη γονιμότητα είναι ο εντοπισμός της υπογονιμότητας...

Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF)

Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος θεραπείας της γονιμότητας...

Μικρογονιμοποίηση (ICSI)

Μικρογονιμοποίηση ICSI

Η μικρογονιμοποίηση, ICSI ή ενδοκυτταροπλασμική έγχυση σπέρματος...