Αθήνα | Χαλάνδρι

Λίπωμα Μαστού

Λίπωμα είναι σπάνιο καλοήθες λιπώδους συστάσεως ογκίδιο του μαστού. Εμφανίζεται κλινικά ως ένα ανώδυνο, μαλθακό, κινητό μόρφωμα και μαστογραφικά ως μία περιγεγραμμένη ωοειδής αλλοίωση.

Μαστολογία

Η διαφοροποίησή του από άλλες παθήσεις θα τεθεί υπερηχογραφικά.

Αδενωλίπωμα

Αδενολίπωμα είναι καλοήθης μεικτός όγκος που αποτελείται από επιθηλιακά και λιπώδη στοιχεία.

Σχετικά Θέματα
Υπογονιμότητα

Υπογονιμότητα

Ένα σημαντικό μέρος της φροντίδας για τη γονιμότητα είναι ο εντοπισμός της υπογονιμότητας...

Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF)

Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος θεραπείας της γονιμότητας...

Μικρογονιμοποίηση (ICSI)

Μικρογονιμοποίηση ICSI

Η μικρογονιμοποίηση, ICSI ή ενδοκυτταροπλασμική έγχυση σπέρματος...