Αθήνα | Χαλάνδρι

Υπερπλασία

Επιθηλιακή υπερπλασία είναι η αύξηση του αριθμού των επιθηλιακών κυττάρων, τα οποία περιβάλλουν τους πόρους και τα λόβια. Κατατάσσεται σε πορογενή και λοβιακή και κατηγοριοποιείται ανάλογα με την ένταση της έκτασής της.

Μαστολογία

Συνήθως εντοπίζεται τυχαία και χρήζει απλώς παρακολούθησης.

Θεραπεία Υπερπλασίας

Όταν όμως συνοδεύεται από αρχιτεκτονικές διαφοροποιήσεις της δομής των κυττάρων ονομάζεται άτυπη επιθηλιακή υπερπλασία. Όντας ενδεχόμενος πρόδρομος του καρκίνου μαστού είναι πιθανό να συστηθεί αφαίρεση της αλλοίωσης. Δεν είναι βέβαιη ωστόσο η εξέλιξή της σε κακοήθεια.

Σχετικά Θέματα
Υπογονιμότητα

Υπογονιμότητα

Ένα σημαντικό μέρος της φροντίδας για τη γονιμότητα είναι ο εντοπισμός της υπογονιμότητας...

Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF)

Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος θεραπείας της γονιμότητας...

Μικρογονιμοποίηση (ICSI)

Μικρογονιμοποίηση ICSI

Η μικρογονιμοποίηση, ICSI ή ενδοκυτταροπλασμική έγχυση σπέρματος...