Αθήνα | Χαλάνδρι

Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF)

Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος θεραπείας της γονιμότητας. Χρησιμοποιείται για να αντιμετωπιστούν προβλήματα υπογονιμότητας ή να αποτραπούν γενετικά προβλήματα στη σύλληψη ενός παιδιού.

Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF)

Για να πραγματοποιηθεί η εξωσωματική γονιμοποίηση, ώριμα ωάρια συλλέγονται από τις ωοθήκες και ακολουθεί η γονιμοποιησή τους με σπέρμα στο εργαστήριο. Στη συνέχεια, ακολουθεί η μεταφορά του γονιμοποιημένου ωαρίου ή των γονιμοποιημένων ωαρίων στη μήτρα. Για να ολοκληρωθεί πλήρως ένας κύκλος εξωσωματικής γονιμοποίησης θα χρειαστεί να παρέλθει το χρονικό διάστημα τριών εβδομάδων.

Πότε επιλέγεται η εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF)

Συνήθως η εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) επιλέγεται αφού έχουν χρησιμοποιηθεί λιγότερο επεμβατικές επιλογές όπως είναι τα φάρμακα γονιμότητας ή η ενδομήτρια σπερματέγχυση.

Εξωσωματική Γονιμοποίηση
Σχετικά Θέματα
Υπογονιμότητα

Υπογονιμότητα

Ένα σημαντικό μέρος της φροντίδας για τη γονιμότητα είναι ο εντοπισμός της υπογονιμότητας...

Καθ' έξιν Αποβολές

Καθ' έξιν Αποβολές

Ο όρος αποβολή αναφέρεται σε αυτόματη διακοπή της εγκυμοσύνης πριν το έμβρυο φτάσει...

Μικρογονιμοποίηση (ICSI)

Μικρογονιμοποίηση ICSI

Η μικρογονιμοποίηση, ICSI ή ενδοκυτταροπλασμική έγχυση σπέρματος...