Αθήνα | Χαλάνδρι

Μικρογονιμοποίηση (ICSI)

Η μικρογονιμοποίηση, ICSI ή ενδοκυτταροπλασμική έγχυση σπέρματος, είναι μία μέθοδος η οποία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ανδρικής υπογονιμότητας. Υπάρχουν περιπτώσεις που το σπέρμα δεν μπορεί να διεισδύσει στο εξωτερικό στρώμα του ωαρίου για διάφορους λόγους.

Μικρογονιμοποίηση (ICSI)

Σε αυτές τις περιπτώσεις, μια διαδικασία που ονομάζεται ενδοκυτταροπλασματική έγχυση σπέρματος (ICSI) μπορεί να γίνει μαζί με εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) για να βοηθήσει στη γονιμοποίηση του ωαρίου. Κατά τη διάρκεια της ICSI, ένα μόνο σπέρματοζωάριο εγχέεται απευθείας στο κυτταρόπλασμα του ωαρίου.

Πώς λειτουργεί η μικρογονιμοποίηση ICSI

Στη μικρογονιμοποίηση ICSI, μια μικροσκοπική βελόνα, που ονομάζεται μικροπιπέτα, χρησιμοποιείται για την έγχυση ενός μόνο σπέρματος στο κέντρο του ωαρίου, μόλις γίνει η γονιμοποίηση, το γονιμοποιημένο ωάριο (που τώρα ονομάζεται έμβρυο) αναπτύσσεται σε εργαστήριο για 1 έως 5 ημέρες πριν μεταφερθεί στη μήτρα της γυναίκας.

Μικρογονιμοποίηση

Πότε ενδείκνυται η μικρογονιμοποίηση ICSI

Η μικρογονιμοποίηση βοηθά στην αντιμετώπιση προβλημάτων ανδρικής υπογονιμότητας, σε περιπτώσεις όπως οι παρακάτω:

Αφού ολοκληρωθεί η σπερμοληψία και επεξεργαστεί το σπέρμα που έχει ληφθεί και κριθεί κατάλληλο για την μικρογονιμοποίηση, ακολουθεί διαδικασία παρόμοια με αυτή της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση συνεπώς αποτελεί να έχει προηγηθεί διέγερση ωοθηκών, με σκοπό να παραχθούν αρκετά ωάρια. Στην μικρογονιμοποίηση τα σπερματοζωάρια εισάγονται με ένεση.

Θα είναι αποτελεσματική η μικρογονιμοποίηση ICSI;

Στη μικρογονιμοποίηση ICSI, μια μικροσκοπική βελόνα, που ονομάζεται μικροπιπέτα, χρησιμοποιείται για την έγχυση ενός μόνο σπέρματος στο κέντρο του ωαρίου, μόλις γίνει η γονιμοποίηση, το γονιμοποιημένο ωάριο (που τώρα ονομάζεται έμβρυο) αναπτύσσεται σε εργαστήριο για 1 έως 5 ημέρες πριν μεταφερθεί στη μήτρα της γυναίκας.

Μόλις πραγματοποιηθεί η γονιμοποίηση, η πιθανότητα ενός ζευγαριού να γεννήσει ένα μόνο μωρό, δίδυμα ή τρίδυμα είναι η ίδια εάν κάνει εξωσωματική γονιμοποίηση με ή
χωρίς μικρογονιμοποίηση.

Μπορεί η μικρογονιμοποίηση ICSI να επηρεάσει την ανάπτυξη ενός μωρού;

Εάν μια γυναίκα μείνει έγκυος με φυσικό τρόπο, υπάρχει 1,5% έως 3% πιθανότητα το μωρό να παρουσιάσει κάποιο σοβαρό γενετικό ελάττωμα. Η πιθανότητα γενετικών ανωμαλιών που σχετίζονται με την μικρογονιμοποίηση είναι παρόμοια με την εξωσωματική γονιμοποίηση, αλλά ελαφρώς υψηλότερη από ό,τι στη φυσική σύλληψη.
Ορισμένες καταστάσεις που έχουν συσχετιστεί με τη χρήση της μικρογονιμοποίηση, είναι το σύνδρομο Beckwith-Wiedemann, το σύνδρομο Angelman, ο υποσπαδίας ή οι ανωμαλίες του φυλετικού χρωμοσώματος. Πιστεύεται ότι εμφανίζονται σε πολύ λιγότερο από το 1% των παιδιών που συνελήφθησαν χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνική.

Σχετικά Θέματα
Υπογονιμότητα

Υπογονιμότητα

Ένα σημαντικό μέρος της φροντίδας για τη γονιμότητα είναι ο εντοπισμός της υπογονιμότητας...

Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF)

Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος θεραπείας της γονιμότητας...

Καθ' έξιν Αποβολές

Καθ' έξιν Αποβολές

Ο όρος αποβολή αναφέρεται σε αυτόματη διακοπή της εγκυμοσύνης πριν το έμβρυο φτάσει...