Αθήνα | Χαλάνδρι

Πτωχή Ωοθηκική Ανταπόκριση

Πτωχή ωοθηκική ανταπόκριση (poor ovarian response, POR/ poor responders) είναι η ωρίμανση λιγότερων από 3 ωοθυλακίων όταν η ωορρηξία διεγείρεται από μεγάλες δόσεις γοναδοτροπινών σε προγράμματα εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF), η οποία σημειώνεται στο 9-24% των περιπτώσεων.

Πτωχή Ωοθηκική Ανταπόκριση

Η πτωχή ανταπόκριση οδηγεί σε μείωση του αριθμού των λαμβανόμενων ωοκυττάρων, κατάργηση των κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης και σημαντική μείωση της πιθανότητας εγκυμοσύνης.

Περίπου το 10% του πληθυσμού αναπαραγωγικής ηλικίας παγκοσμίως είναι σε υπογόνιμους γάμους και η τεχνολογία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ART) αντιπροσωπεύει επί του παρόντος το 1,2% όλων των ζώντων γεννήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες και το 4% σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες.

Ένα τρίτο των γυναικών που υποβάλλονται σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή ανταποκρίνονται ελάχιστα σε φαρμακευτικές γοναδοτροπίνες. Συνήθως έχουν περιορισμένο απόθεμα ωοθηκών και είναι μεγαλύτερης αναπαραγωγικής ηλικίας, όμως υπάρχουν ενδείξεις ότι και οι γυναίκες της νεότερης ηλικίας είχαν μειωμένη απόκριση στην ελεγχόμενη υπερδιέγερση των ωοθηκών.

Αιτιολογία πτωχής ωοθηκικής ανταπόκρισης

Η αιτιολογία της ανάπτυξης της πτωχής ανταπόκρισης για τη διέγερση της ωορρηξίας είναι άγνωστη αλλά υπάρχουν αποδεδειγμένοι παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξή της:

Μειωμένη Ωοθηκική Εφεδρεία

Εκτίμηση της ωοθηκικής εφεδρείας

Τα επίπεδα FSH, LH και E2 στον ορό 3 ημέρας του βασικού κύκλου, μετρήσεις AMH και διακολπικό υπερηχογράφημα για την εκτίμηση του βασικού αριθμού ωοθυλακίων είναι τα τεστ αξιολόγησης για την εφεδρεία των ωοθηκών σε όλες τις ασθενείς με εξωσωματική γονιμοποίηση. Καθώς μια γυναίκα μεγαλώνει, αυτές οι εξετάσεις ελέγχου βοηθούν στον προσδιορισμό του σχήματος διέγερσης των ωοθηκών για τη θεραπεία του κύκλου.

Σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα, η τεχνολογία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής έχει συμβάλει στη γέννηση περισσότερων από 4 εκατομμυρίων παιδιών σε όλο τον κόσμο, με ποσοστά χρήσης 5% ή περισσότερο σε πλούσιες χώρες. Ένα βασικό στάδιο της θεραπείας εξωσωματικής είναι η ελεγχόμενη υπερδιέγερση των ωοθηκών (COH), η οποία επιτρέπει τη συλλογή γονιμοποιημένων ωαρίων. Τα πρωτόκολλα διέγερσης των ωοθηκών έχουν υποστεί σημαντικές προσαρμογές και βελτιώσεις λόγω της περισσότερης κλινικής εμπειρίας και της διαθεσιμότητας νέων ορμονικών σκευασμάτων και συμπληρωματικών φαρμάκων τα τελευταία 20 χρόνια.

Μειωμένη ωοθηκική εφεδρεία (DOR)

Το μειωμένο απόθεμα των ωοθηκών είναι μια μείωση της ποσότητας ή της ποιότητας των ωαρίων, που οδηγεί σε μειωμένη γονιμότητα.

Το απόθεμα των ωοθηκών μπορεί να αρχίσει να μειώνεται στην ηλικία των 30 ετών ή και νωρίτερα και μειώνεται γρήγορα μετά την ηλικία των 40 ετών. Οι βλάβες των ωοθηκών ή η προηγούμενη χειρουργική επέμβαση ωοθηκών μειώνουν επίσης την εφεδρεία. Αν και η αύξηση της ηλικίας είναι ένας παράγοντας κινδύνου για μειωμένο απόθεμα ωοθηκών, η ηλικία και το μειωμένο απόθεμα ωοθηκών αποτελούν τους ανεξάρτητους προγνωστικούς παράγοντες της υπογονιμότητας και επομένως μιας φτωχότερης ανταπόκρισης στη θεραπεία γονιμότητας. Ωστόσο, το μειωμένο απόθεμα των ωοθηκών δεν σημαίνει ότι η εγκυμοσύνη είναι αδύνατη.

Έχει σημειωθεί αύξηση στην αναβολή της ηλικίας τεκνοποίησης και της μητρικής ηλικίας κατά την πρώτη εγκυμοσύνη, γεγονός που συμβάλλει στην αύξηση της σχετιζόμενης με την ηλικία υπογονιμότητας και της ζήτησης για θεραπεία με τεχνολογίες ART. Πολλές γυναίκες που επισκέπτονται τις κλινικές υπογονιμότητας έχουν χαμηλό απόθεμα ωοθηκών και πτωχή ανταπόκριση ωοθηκών. Τα κριτήρια της Μπολόνια δημιουργήθηκαν για να παρέχουν έναν τυποποιημένο ορισμό του POR και να βοηθήσουν στην καθοδήγηση της ανάπτυξης βασισμένων σε στοιχεία, αποτελεσματικών θεραπειών για γυναίκες που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση.

Σχετικά Θέματα
Υπογονιμότητα

Υπογονιμότητα

Ένα σημαντικό μέρος της φροντίδας για τη γονιμότητα είναι ο εντοπισμός της υπογονιμότητας...

Εξωσωματική Γονιμοποίηση (IVF)

Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος θεραπείας της γονιμότητας...

Μικρογονιμοποίηση (ICSI)

Μικρογονιμοποίηση ICSI

Η μικρογονιμοποίηση, ICSI ή ενδοκυτταροπλασμική έγχυση σπέρματος...