Αθήνα | Χαλάνδρι

Επικοινωνία

• Γυναικολόγος Αναπαραγωγής, Fertility Clinic Network Kindbody, Η.Π.Α.
• Λέκτορας, REI Fellows Board Review Course, MRSi, Σικάγο, Η.Π.Α.
• Επιστημονικός Συνεργάτης, Γένεσις Αθηνών
• Επιστημονικός Συνεργάτης, Όμιλος ΙΑΣΩ
• Επιστημονικός Υπεύθυνος, Θεραπευτήριο Αθηνών
• Υποψήφιος Διδάκτωρ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Διδάσκων MSc «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή», Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Papakonstantinou

Δεν συλλέγονται εν γνώσει πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων Προσωπικών Δεδομένων και Cookies.
Ο ιστότοπος https://drpapakonstantinou.gr δεν ταυτοποιεί, ούτε διατηρεί κατάλογο με χρήστες και δεν χρησιμοποιεί υπηρεσίες συλλογής δεδομένων όπως Google Analytics.